Hami Header Pic 04

گفتگوی صمیمی با کارشناس

دانش آموزان مدرسه با کمک آقای مدیر

این پروژه بسیار خوب خواهد بود اگر آقای مدیر حمایت کنند.

کد پروژه: 7253

تعداد فرم: 250 عدد

انتشار حضوری
انتشار مجازی
یادداشت‌برداری کنید!
جسور و پیگیر باشید!
دعوت فردی و گروهی
ایجاد فضای امن برای تکمیل فرم
تشویق و توجیه مخاطبان
درج مشخصات خود بر فرم کاغذی
ثبت تجربه و جایزه نقدی
یک: ایجاد کاربر جدید
دو: ثبت دغدغه‌های کاربر جاری
سه: ثبت فرم حامی در صفحه (پیج) کاربر
چهار: بررسی مشخصات خود بر فرم کاغذی
پنج: خروج از حساب کاربر و ورود به حساب کنشگری خود
شش: تعیین وضعیت اجرای پروژه

انتشار حضوری

قبل از انتشار سعی کنید، مکان‌ها و محل‌هایی که بیشتر نوجوان و جوان 14 تا 21 سال یا بالاتر هستند را شناسایی کنید؛ با مسئول، امام جماعت، امام جمعه، مدیر، معلم، مربی و هر فردی که ممکن است شما را کمک کند، ارتباط بگیرید و سپس فرم‌ها را به مخاطبان بدهید.

محل‌هایی که ممکن است مخاطب حضور داشته باشد، موارد زیر است:

 • مدارس
 • دانشگاه‌ها
 • مراکز آموزشی (زبان، تقویت دروس، ….)
 • مساجد و امکنه مذهبی
 • هیئات و مجالس مذهبی
 • کانون‌های فرهنگی و …
 • پارک‌ها
 • ورزشگاه‌ها
 • دوستان محله
 • فامیل و اقوام

انتشار مجازی

همچنین می‌توانید فایل PDF حامی را در شبکه‌های مجازی نشر دهید، از آنها بخواهید مطابق با شماره سؤال فرم، پاسخ‌ها را تایپ کنند یا بر روی برگه‌ای بنویسند و عکس آن را برای شما ارسال کنند.

محل‌هایی که ممکن است مخاطب حضور داشته باشد، موارد زیر است:

 • شبکه‌های اجتماعی
 • سایت‌ها، قسمت «نظرات»

یادداشت‌برداری کنید!

در خلال کار، نکات، مکان‌ها؛ وعده‌ها، قرارها، مشخصات افراد اثرگذار و … را یادداشت و سعی کنید دایره رایزنی‌ها را وسیع‌تر کنید.

جسور و پیگیر باشید!

مصرانه پیگیری کنید تا به نتیجه برسید. جسور و فعال و هوشمندانه رفتار کنید تا به موفقیت برسید. مشخصات کنش‌گران فعال و موفق در سایت زده می‌شود؛ در صورت امکان جوایز نقدی داده خواهد شد و همچنین با هماهنگی با شما، به دیگر گروه‌ها و ارگان‌ها معرفی خواهید شد.

دعوت فردی و گروهی

پس از شناسایی مخاطبان، تک به تک؛ گروه به گروه با آنها ارتباط بگیرید و از آنها دعوت کنید تا فرم‌ها را تکمیل کنند. سعی کنید تعدادی از مخاطبان را در مکانی جمع کنید و به طور رسمی از آنها بخواهید که فرم را تکمیل و همان‌جا تحویل شما دهند.

ایجاد فضای امن برای تکمیل فرم

اشخاص باید حین تکمیل فرم احساس امنیت داشته باشند؛ به ویژه وقتی با جمع دوستان و هم‌سن و سالان هستند؛ از این رو مراقب باشید که کسی نوشته آن‌ها را مطالعه نکند؛ مسخره یا شماتت نکند و ….

تشویق و توجیه مخاطبان

در ابتدای تکمیل فرم، نکات زیر را جهت توجیه و تشویق مخاطبان بیان کنید. این نکات در سربرگ فرم حامی، نوشته شده است؛ با این حال نکات را به صورت شفاهی بیان کنید.

به آنها بگویید:

 • صادقانه و آزادانه فرم را تکمیل کنید.
 • در این فرم از علاقه‌مندی‌ها، توانمندی‌ها و مسائلی که ذهن شما را درگیر کرده است، سؤال شده است؛ مثل «آرزوها»، «مشکلات»، «دغدغه‌ها» و …
 • مطالب شما را کارشناسان مطالعه و پاسخ می‌دهند.
 • پاسخ‌ها در شبکه اجتماعی به شماره‌ای که شما در فرم ثبت می‌کنید، ارسال می‌شود؛ از این رو حتماً باید شماره تلفن شبکه اجتماعی (به ویژه برای واتساپ) را درج کنید. کسی که شماره تلفن ننویسد، به حرف او پاسخ داده نمی‌شود.
 • هر کسی اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری وارد کند، زودتر و بهتر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
 • ممکن است در آینده متناسب با مطالبی که در فرم «حامی» بیان می‌کنید، مؤسسه «وصف طوبی» شما را به گروه‌ها، اردوها، مسابقات، فعالیت‌های جهادی و … دعوت کند یا جهت اشتغال یا استخدام شما رایزنی کند.

درج مشخصات خود بر فرم کاغذی

در انتهای فرم کاغذی که مخاطب تکمیل کرده است، «نام»، «نام کاربری»، «نام گروه» خود و «تاریخ» تکمیل فرم را یادداشت می‌کنید.

در صورتی که کاربر فرم را از طریق فضای مجازی به صورت تایپ شده یا عکس تکمیل کرده باشد، شما مشخصات کاربران مجازی را بر روی کاغذی لیست می‌کنید، سپس کاغذ را به همراه اصل فرم‌ها در مراحل بعدی به مؤسسه وصف طوبی پست می‌کنید.

ثبت تجربه و جایزه نقدی

کنش‌گر عزیز! به طور معمول، در حین کار تجربه‌های گرانقدری به دست خواهید آورد؛ آنها را دست کم نگیرید؛ تجربه‌هایتان را بنویسید و برای ما ارسال کنید. در صورت امکان از تجربه‌ها بهره‌مند خواهیم شد و جوایز نقدی به بهترین‌ها داده خواهد شد.

وقتی فرم‌های تکمیل شده را دریافت کردید، جدول زیر را تکمیل کنید. برای هر سری و هر نوبتی که فرم‌های را انتشار داده‌اید، یک ردیف ثبت کنید.

توضیح برخی فیلدها: 

 • نام و سمت معین: نام و سمت کمک‌کننده و فرد مؤثر در دعوت از مخاطبان و نشر و تکمیل فرم‌ها؛ مثل: امام جماعت، امام جمعه، مسئول، مدیر، معلم، مربی و … را بنویسید.
 • رضایتمندی شما: میزان رضایت شما از شخص معین یا محیطی که فرم‌ها را نشر داده‌اید، چقدر است؟

حال زمان آن فرا رسیده است که فرم های تکمیل شده را در سایت ثبت کنید.

برای هر فرم مراحل زیر را انجام دهید:

یک: ایجاد کاربر جدید

در ابتدا، برای هر مخاطبی که فرم را تکمیل کرده است؛ یعنی مخاطبی که شماره تلفن فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد، یک حساب ایجاد کنید؛ لذا بر روی منوی «ایجاد کاربر جدید» کلیک کنید.

 • نام کاربری: نام کاربری را شماره تلفن مخاطب قرار دهید. به انگلیسی و به فرمت زیر نوشته شود: 09123456789
 • ایمیل: همانند نام کاربری، ایمیل مخاطب هم نباید تکراری باشد؛ از این رو ایمیلی با فرمت username@vasfetoba.com برای کاربر بنویسید. به جای کلمه username نام کاربری مخاطب جاری که همان شماره تلفنش است را ثبت کنید؛ مثلاً در مثال فوق، ایمیل کاربر می شود:
 • 09123456789@vasfetoba.com
 • رمز: چهار رقم آخر شماره تلفن را برعکس از آخر به اول به عنوان رمز قرار دهید؛ مثلاً اگر چهار رقم آخر شماره تلفن کاربر، 6789 می‌باشد، رمز کاربر می‌شود: 9876.
 • در انتهای فرم، «مشخصات کنش‌گر» را چک کنید، حتماً باید «نام کاربری» شما ثبت شده باشد. این بدین معناست که کاربر جدید را شما وارد کرده‌اید؛ در غیر این صورت مراتب را گزارش دهید. 

ایجاد کابر جدید

دو: ثبت دغدغه‌های کاربر جاری

پس از ایجاد کاربر جدید، به طور خودکار از حساب خود خارج می‌شوید و به صفحه «نوشته جدید» کاربر جاری می‌روید؛ در این صفحه دغدغه‌های اصلی مخاطب را از فرمش برداشت و ثبت می‌کنید.

این دغدغه‌ها به ترتیب اهمیت از سؤال 10 (دغدغه ذهنی)، سؤال 5 (شغل آینده)، سؤال 6 (آرزوها) و سؤال 7 (شخصیت مورد علاقه) استخراج می‌شود.

برای هر دغدغه مخاطب، یک «نوشته جدید» به نام مخاطب ایجاد می‌کنید؛ بدین منظور وقتی به نام کاربر جاری لاگین هستید، بر روی «نوشته جدید» کلیک می‌کنید.

عنوان دغدغه: با توجه به دغدغه مخاطب، عنوانی برای هر دغدغه ای انتخاب می‌کنید. سعی کنید عنوان جذاب و گویای «شرح دغدغه» باشد و از ادبیاتی که مخاطب به کار برده است، استفاده کنید. مثلاً: «با خانواده‌ام ارتباط خوبی ندارم.» یا «پولدار شدن من آرزوست!»

نوع دغدغه: با توجه به دغدغه مخاطب، یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب کنید.

شرح دغدغه: در این قسمت اصل نوشته مخاطب از سؤالات 10، 5، 6، و 7 فرم «حامی» گرفته شده و درج می‌شود.

اصل بر این است که نوشته مخاطب تغییر نکند؛ اما غلط‌های املائی، کلمات زشت و اهانت‌آمیز و جملاتی که ممکن است برداشت ناصحیح و نامربوط داشته باشد و برخی نکات نگارشی را باید اعمال کرد تا کارشناسان در فهم مطلب با مشکلی مواجه نشوند.

اگر در متن توضیحاتی لازم است، آن ها را داخل پرانتز به همراه علامت ستاره (*توضیحات*) بیان کنید؛ مثلاً (*نوشته کاربر خوانا نیست.*)؛ (*ممکن است منظورش … باشد.*) (*چون کلمات اهانت آمیز بود، حذف شده است و نقطه چین جایگزین شده است.*) و …

** *** **

اگر مخاطب هیچ دغدغه‌ای نداشت، فرم را این گونه تکمیل می‌کنید:

عنوان: بدون دغدغه

نوع: سایر

متن: دغدغه‌ای از فرم حامی برداشت نشد. 

** *** **

سپس دکمة «ثبت» (همین که گفتم!) را می‌فشارید و به مرحله بعد می‌روید.

سه: ثبت مشخصات ارتباط

اگر نام مورد علاقه، تکمیل نشده باشد، نام کوچک کاربر را در فیلد «نام مورد علاقه» ثبت کنید.

اگر مخاطب برخی اطلاعات را در فرم ننوشته باشد، با توجه به قرائن خودتان تکمیل کنید؛ حدودی هم بنویسید، کافی است؛ مثل «سال تولد»، «مدرسه»، «کلاس»، «کشور»، «استان» و …

در آخر دکمه «حالا می تونیم با هم در ارتباط باشیم. نه؟!» را کلیک کنید و به «صفحه من» منتقل شوید.

چهار: ثبت علایق و توانمندی‌ها کاربر

بعد از ورود به صفحه شخصی کاربر با عنوان «صفحه من» که در منوی بالا هم در دسترس است، قسمت «علایق و توانمندی‌های من» رفته و فرم حامی مخاطب را با دقت و به طور کامل ثبت می‌کنید.

دکمه «ثبت» (من همینی‌ام که گفتم!) را می‌فشارید.

پنج: ثبت مشخصات خود بر فرم کاغذی

در انتهای فرم کاغذی که مخاطب تکمیل کرده است، «نام» خود، «نام کاربری» خود، «نام گروه» خود و «تاریخ» تکمیل فرم را ثبت کنید.

در صورتی که کاربر فرم را از طریق فضای مجازی به صورت تایپ شده یا عکس تکمیل کرده باشد، شما مشخصات کاربران مجازی را بر روی کاغذی لیست می‌کنید، سپس کاغذ را به همراه اصل فرم‌ها در مرحله بعدی به مؤسسه وصف طوبی پست می‌کنید.

شش: خروج از حساب کاربر و ورود به حساب کنشگری خود

بعد از این که اطلاعات کاربر را در صفحه شخصی‌اش وارد و ثبت کردید، حتماً باید از آن خارج شوید، بدین منظور به منوی بالا، سمت چپ رفته و بر روی علامت ضربدر کلیک کنید.

حال بار دیگر وارد حساب کنشگری خود شوید و با کیک بر منوی «ایجاد کاربر جدید» در بالا، اطلاعات کاربر جدیدی را وارد کنید.

هفت: تعیین وضعیت اجرای پروژه

در صورتی که تمامی فرم‌ها را در سایت حامی ثبت کرده‌اید، به همین صفحه بیایید و در همین قسمت وضعیت اجرای پروژه را انتخاب کنید.

وضعیت اجرای پروژه «دانش آموزان مدرسه با کمک آقای مدیر»

لیست نامه‌هایی که شما در این پروژه ثبت کرده‌اید، از این قرار است:

در نظر داشته باشید که در این قسمت، نامه‌هایی لیست می‌شود که مرتبط با پروژه جاری باشد؛ حال اگر نامه‌ای را ثبت کرده‌اید که مرتبط با پروژه جاری است؛ اما در لیست بالا موجود نیست، مشخصات آن نامه را در جدول زیر لیست کنید.  

حال فرم‌های کاغذی، یا لیست فرم‌های مجازی را به مؤسسه وصف طوبی پست می‌کنید.

فرم‌های پست شده، با فرم‌هایی که در سایت به نام معرف ثبت شده است، تطابق داده می‌شود. اگر فرمی پست نشود، ممکن است جزء کار شما محسوب نشود.

آدرس مؤسسه در زیرصفحه سایت نوشته شده است.

مشخصات بسته پستی

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

هنوز دوستی برای شما ثبت نشده است.

جدول امتیازات

در صورتی که وارد سایت شوید، امتیاز خود را در این قسمت می‌بینید.