Hami Header Pic 04

گفتگوی صمیمی با کارشناس

سجاد قلی پور – پاسخدهی

پاسخگویی به دغدغه یک نوجوان

تاریخ

1401/12/07

ساعت شروع

13:00

ساعت پایان

14:18

ساعت خالص کاری

01:20

زمان مصرفی

1

زمان هدرفت

0

مکان

منزل

سجاد قلی پور

مشاور

گروه: ندارم

پروژه: حامی 1401

شما این فعالیت را «با علاقه زیاد، عالی و هیجان‌انگیز» انجام دادید.

توضیحات شما: بسیار خوب بود. باعث مطالعه خودم و بررسی های گسترده و رفع مختصر یک دغدغه نوجوان

وضعیت بررسی این فعالیت:
Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/vasfetob/domains/vasfetoba.com/public_html/hami/wp-includes/compat.php on line 441

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/vasfetob/domains/vasfetoba.com/public_html/hami/wp-includes/compat.php on line 441

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/vasfetob/domains/vasfetoba.com/public_html/hami/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 252

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/vasfetob/domains/vasfetoba.com/public_html/hami/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 324

توضیحات ارزیاب: بسیار خوب است. به همین منوال ادامه دهید.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

هنوز دوستی برای شما ثبت نشده است.

جدول امتیازات

در صورتی که وارد سایت شوید، امتیاز خود را در این قسمت می‌بینید.