Hami Header Pic 04

گفتگوی صمیمی با کارشناس

محسن ملکی – پاسخدهی

پاسخگویی به دو نامه "دوست دارم از همه ی علم های جهان سردر بیارم" و " معلم خوب و زندگی خوبی داشته باشم" جواب دادم

تاریخ

1401/11/28

ساعت شروع

20:00

ساعت پایان

22:00

ساعت خالص کاری

01:45

زمان مصرفی

2

زمان هدرفت

1

مکان

موسسه میراث و سنت

محسن ملکی

مشاور

گروه: ندارم

پروژه: حامی 1401

شما این فعالیت را «با علاقه زیاد، عالی و هیجان‌انگیز» انجام دادید.

توضیحات شما: بسیار عالیست ولی میتوانم جواب های دقیق تر و عمیق تری به سوالات مربوط به موفقیت و تحصیل موفق بدم پیشنهاد میدم چند پژوهش مسئول یافتن پاسخ های علمی و مناسب با قشر نوجوان باشند و فقط تولید محتوا کنند و دیگران از محتوای این بزرگواران استفاده کنند مثلا مسائل مربوط به موفقیت برنامه ریزی صحیح و ساخت عادت و خرده عادت و .... هزاران پاسخ هایی که جواب های یکسان دارند

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

لیست فرم نظرات و بازخورد هر گزینه ای که تکمیل شود، دو امتیاز خواهد داشت. به همین خاطر هر فیلدی دوبار تکرار شده است.

هنوز دوستی برای شما ثبت نشده است.

جدول امتیازات

در صورتی که وارد سایت شوید، امتیاز خود را در این قسمت می‌بینید.